מכונאים מוטסים - טייסת 103

1973 מלחמת יום כיפור

מלחמת יום כיפור 1973