מכונאים מוטסים - טייסת 103

1967 מלחמת ששת הימים

מלחמת ששת הימים 1967