מכונאים מוטסים - טייסת 103

מזל טוב לרבנו יעקב בן 90

המשוררת כתבה –
הדרך יפה מאד, כך אמר הנער
הדרך קשה מאד אמר העלם
הדרך ארוכה מאד, אמר הגבר
ישב הזקן לנוח בצד הדרך….

יעקב רבנו מורה, מדריך ובעיקר חבר בהגיעך לגיל 90 מביטים אליך ואומרים מה יפה היא הדרך,
שמחים איתך ביום ההולדת ומאחלים עוד הרבה קייצים של בריאות תקינה.

מכונאים מוטסים טייסת 103

במעמד טקס בבית חיל האוויר עם מפקד החייל

יעקב עם המשפחה

ניצה ויעקב בטקס

 המון מזל טוב ובריאות איתנה מצוות מכונאים מוטסים 103