מכונאים מוטסים - טייסת 103

מפגש מכונאים מוטסים 1993

מפגש מכונאים מוטסים 1993