מכונאים מוטסים - טייסת 103

טיול למצרים – שדה התעופה פאיד 1974

טיול למצרים
שדה התעופה פאיד 1974