סרטונים

סרטון נוסטלגי של מבצע בצורת – תקיפת גשרים בנילוס ע"י נורדים מהטייסת